AMANDS MÜHLE
Jeśli pójdziemy południowym brzegiem (lewy brzeg patrząc w dół kanału) w kierunku Gliwic i między trzecią i czwartą dalbą skręcimy w las, po przejściu kilkudziesięciu metrów natkniemy się na resztki starego młyna wodnego.
Po naniesieniu na starą mapę konturów zalewu Dzierżno Duże ( gruba czerwona linia) i przebiegu Kanału Kłodnickiego (cienka czerwona linia), identyfikacja młyna nie budzi wątpliwości. Nikt nie pamięta działającego młyna, jedynię ruinę, choć znacznie większą niż obecnie. Zachowały się jedynie resztki fundamentów i potężne kamienne słupy stanowiące prawdopodobnie elementy konstrukcji mocowania koła wodnego.
Na mapie z roku 1913 młyn również jest zaznaczony
A oto co możemy zobaczyć  - kliknij zdjęcie aby zobaczyć w większym formacie.

Mapę opracował: Zbigniew Jura