Von K. Best w , „Oberschlesischer Wanderer” z dnia 15 IV 1929 roku. Idea proponowanej trasy nowego kanału i rozmieszczenie podnośni.