PIERWSZY
TURYSTYCZNY
REJS PO
KANALE
KĘDZIERZYŃSKIM
21 KWIECIEŃ 2007
Przystań Gliwice Łabędy - Śl. Dzierżno -
Śl. Rudziniec - Śl. Sławięcice - port "Azoty"
1
2
3
PRZED        ZACHODEM SŁOŃCA
Wkrótce po wyruszeniu w drogę powrotną zza jednego z łuków kanału wyłonił się "Tur" z barką załadowaną do granic możliwości - zmierzał do Koźla - dalej tego dnia juz pewnie nie popłynie. Stojąca, powyżej śluzy Rudziniec, koszarka była tymczasowym domem dla pracujących przy remoncie śluzy.  Do godz. 22.00 pracowały załogi wszystkich śluz umożliwiając w ten sposób swobodny ruch po kanale.

2
1

W promieniach popołudniowego słońca kanał i jego otoczenie wyglądały inaczej niż rano. Uwagę zwracały nie tylko obiekty na wodzie, ale i jego otoczenie. Okazało się, że kormorany jednak przyleciały....
W oddali ukazała się panorama śluzy Dzierżno, przewału Kłodnicy (z prawej) i ujścia Dramy (z lewej)
Po przejściu śluzy pozostała jeszcze godzina drogi do przystani. Jeszcze tylko rzut oka na śluzę i kanał w niezwykłej barwie promieni zachodzącego słońca i rejs powoli dobiegał końca.
O godz. 19.45 dopłynęliśmy do przystani w Łabędach.

Kanał Gliwicki wraz z przylegającymi ocalałymi fragmentami Kanału Kłodnickiego wart jest zainteresowania, a szereg urządzeń i obiektów powinno być objętych ochroną konserwatorską. Liczne polne drogi wzdłuż obu kanałów mogą być celem wycieczek pieszych i rowerowych. Na przeszkodzie stoi brak jakichkolwiek informacji, wytyczonych tras rowerowych, brak promocji i zainteresowania lokalnych samorządów. Zmianę tego stanu rzeczy, jako jeden z celów, stawia sobie Stowarzyszenie "TechneSilesia" skupiające ludzi nieobojętnych na los znikających na naszych oczach cennych obiektów architektury przemysłowej i zabytków techniki. Okolice kanałów warte są promowania z uwagi na bogactwo przyrodnicze, liczne gatunki ptaków, nieraz bardzo rzadkich. Ostatnio widziano tu czarnego bociana, co jest ewenementem w tych okolicach. Jest nadzieja, że z czasem ten skrawek Śląska zostanie lepiej poznany i doceniony.
W imieniu swoim i uczestników rejsu składam podziękowanie dowodzącym statkiem GRYF Panom Kapitanom Adamowi Rysiewowi i Mirosławowi Stecowi, załogom towarzyszących w rejsie jednostek KATJA i ATUT, a także redakcji Radia Park w Kędzierzynie - Koźlu za obszerne informowanie na antenie o planowanym rejsie.

Autorzy zdjęć:
Aleksandra Głowacz
Mariusz Senderowski
Marek Szymański
Krzysztof Godyn
Janusz Niemczuk

Informacje i dane techniczne:
Waldemar Danielewicz
3
Zalecana przeglądarka - Mozilla, Firefox, Opera
Text copyright (c) 2007 by Janusz Niemczuk
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com
KANAŁ GLIWICKI