Pokonując kilka kilometrów z centrum Kędzierzyna możemy dotrzeć do niezwykle ciekawego miejsca jakim jest przepust syfonowy rzeki Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim, potocznie nazywany syfonem Kłodnicy. Przyglądając się tej budowli hydrotechnicznej bardzo często, niesłusznie, kojarzona jest z innymi skrzyżowaniami cieków wodnych realizowanymi za pomocą akweduktów.
Przepust syfonowy zbudowany jest z trzech rur betonowych każda o przekroju 3 m²
i dł. około 50 m ułożonych pod dnem Kanału Gliwickiego. Zbudowano również dwa odcinki nowego koryta Kłodnicy, przed i za syfonem. Koryto Kłodnicy za syfonem poprowadzono niemal równolegle do koryta starego Kanału Kłodnickiego, którego ślad do dziś jest dobrze widoczny. Po zakończeniu budowy bieg Kłodnicy został zmieniony i skierowany nowym korytem do przepustu.   

Gdzie to jest - fragment planu Kędzierzyna
Porównanie map - współczesna i z 1920 r   
 
 


Kana008W chwili obecnej przepływ wody odbywa się tylko jedną rurą, dwie pozostałe stanowią rezerwę i są odgrodzone od nurtu rzeki scianą z profili typu Larssen zaopatrzoną w przepust umożliwiający regulację przepływu wody. Po powodzi w 1997 roku przepust był gruntownie czyszczony .
Więcej zdjęć w galerii
Przekrój podłużny przepustu syfonowego dla rzeki Kłodnicy wraz z planem sytuacyjnym  


 Kłodnica przed syfonem
Kłodnica za syfonem

Zalecana : rozdzielczość - 1024 x 768, przeglądarka - Mozilla, Firefox, Opera
Text and photo copyright (c) by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
  Aktualizacja: IV.2009 

e-mail:  kanal.gliwicki@gmail.com
GÓRA
KANAŁ GLIWICKI     FOTOGALERIE     LITERATURA     MAPA STRON     KONTAKT     FORUM