PŁYNĄC KANAŁEM MOŻEMY DOSTRZEC SZEREG BUDOWLI I OBIEKTÓW, KTÓRYCH PRZEZNACZENIE JEST MAŁO ZNANE
 BUDOWLE I OBIEKTY
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
mailto:kanal.gliwicki@gmail.com

NIECO HISTORII I DZIEŃ DZISIEJSZY
Płynąc kanałem spotykamy miejsca, urządzenia i budowle, których przeznaczenia trudno się domyśleć. Zastanawiamy się jaką pełniło rolę  albo pozostałością czego jest to, co mijamy po drodze. Jeszcze więcej pytań budzi się po, choćby pobieżnym, zapoznaniu się z  locją. Ona sama w sobie jest już materiałem archiwalnym - ma ponad 40 lat i choć mocno zdezaktualizowana pomaga zlokalizować miejsca, które z biegiem lat zmieniły wygląd, a nieużywane od lat urządzenia przysłoniła przybrzeżna roślinność.
Szereg budowli i urządzeń działa nadal, ale są i takie które z czasem straciły znaczenie i z pewnością nigdy już działać nie będą. Tym ostatnim być może grozi likwidacja jeśli np. kanał doczeka się modernizacji. Posługując się locją przyjrzyjmy się niektórym miejscom, czasem tylko fragmentom tego co kiedyś było i działało.
Patrząc z mostu przy śluzie w Łabędach w dół kanału, przy obu brzegach widzimy resztki metalowych pomostów i wbitych w dno słupów. Locja mówi nam, że jest to:   
Około roku 1970 
Rok 2008  
 
 


Kana008

Kilka miejsc i obiektów zasługuje na dokładniejsze omówienie i prezentację za pomocą wiekszej ilości zdjęć. Można je zobaczyć wybierając z menu.

Nieco dalej, około 400 m od śluzy Łabędy przy prawym brzegu kanału zwraca uwagę inne miejsce ... Dziś zwraca uwagę, ale jeszcze rok  temu, gęsto zarośnięte szuwarami, można było minąć i nie zauwazyć. Znajduje się tam:

Lata sześćdziesiąte XX w.                   Rok 1961
Rok 2008, czerwiec                             styczeń 
Obrotnica służyła, jak nazwa wskazuje, do ułatwienia manewrowania dłuższym jednostkom w trakcie zestawiania pociągów holowniczych.  Obecnie, oczyszczona i pogłębiona, przystosowana została do rozładunku barek z kruszywem transportowanym z Koźla.
Śl. Dzierżno - transport kruszywa                                                                 Obrotnica dziś                                                         Rozładunek barki 

Zalecana : rozdzielczość - 1024 x 768, przeglądarka - Mozilla, Firefox, Opera
Text and photo copyright (c) 2008 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated  

e-mail:  kanal.gliwicki@gmail.com
GÓRA
KANAŁ GLIWICKI     FOTOGALERIE     LITERATURA     MAPA STRON     KONTAKT     FORUM
27 maj 2007  
21 czerwiec 2008