poprzednia 1  2  3 
poprzednia 1  2  3 
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ŚLUZY

INNE OBIEKTY

KANAŁ KŁODNICKI

FOTOGALERIA

ARCHIWUM

Kanał Gliwicki - informacje podstawowe

   Kanał Gliwicki jestsztuczną śródlądową drogą wodną o III klasie żeglowności. Rozpoczyna się  w km 98,1 rzeki Odry, na granicy trzeiego basenu portu Koźle, a kończy się w porcie Gliwice. Długość kanału wynosi 41,2 km, w tym 600 metrów to basen portowy w Gliwicach. óżnica poziomów lustra wody między portami Koźle i Gliwice wynosi 43,6 metra. óżnicę tą pozwala pokonać 6 śluz dwukomorowych o komorach bliźniaczych. Wszystkie komory sluz mają jednakowe wymiary: 12 m szerokości i 72 m długości.
 
Kolejność śluz liczona od  początku kanału

Lp Nazwa śluzy Położenie [ km kanału] Spad [m] Zamknięcie dolne Zamknięcie górne
1 Kłodnica 3,63 10,40 Zasuwa Stoney'a Segment
2 Nowa Wieś 7,80 6,20 Wrota wsporne Wrota wsporne
3 Sławięcice 15,19 6,25 Wrota wsporne Wrota wsporne
4 Rudziniec 21,55 6,25 Wrota wsporne Wrota wsporne
5 Dzierżno 30,89 10,30 Zasuwa Stoney'a Segment
6 Łabędy 38,51 4,2 Wrota wsporne Wrota wsporne

Wrota wsporne

Zasuwa Stoney'a

Segment

Pierwotna głębokość 3,5 m, na skutek zamulenia, nie jest obecnie zachowana i waha się od 1,8 do 2,7 m. Kanał prowadzony jest w częściowo w wykopie, częściowo w nasypie i ma szerokość mierzoną w lustrze wody od 38 m (w wykopie) do 41 m (w nasypie). Szerokość przy dnie - 20 m. Z uwagi na niskie mosty, wysokość jednostki pływającej wraz z ładunkiem, mierzona od lustra wody, nie może przekraczać 4,00 metra. Prędkość barek poruszających się po kanale ograniczona jest do 6 km/h. Obowiązuje bezwzględny zakaz kotwiczenia.


PORTY

  
PORT GLIWICE, będący w dyspozycji Śląskiego Centrum Logistyki, obejmuje obszar 47,6 ha i dysponuje magazynami, placami składowymi, bocznicą kolejową, stacją paliw, pomieszczeniami biurowymi iparkingiem dla TIRów.  Są też dwa baseny portowe. W jednym z nich do 2012 roku prowadzony był załadunek barek przewozących węgiel do elektrociepłowni we Wrocławiu Obecnie żaden transport wodny nie odbywa się. Zlikwidowano część żurawi portowych - obecnie pozostało dwa.  Na dzień dzisiejszy (wrzesień 2015) można powiedzieć, że jest to raczej nazwa miejsca, niż port sensu stricto.

PORT GLIWICE - JEGO HISTORIA MAŁO ZNANA >>> czytaj

BYŁO ... MINĘŁO

Port Gliwice, śluza Łabędy

Posted by Kanał Gliwicki on 8 lutego 2015
PORT KOŹLE to nirgdyś jeden z największych portów sródlądowych w Europie. Na początku lat dziewięćdziesiątych został skomunalizowany. Sporadycznie był dzierżawiony firmom żeglugowym, a od 2004 roku jest nieużywany i pozbawiony jest wszelkiej infrastruktury.
        W 2014 roku opracowano wielowariantowy projekt zagospodarowania i przywrócenie historycznego znaczenia portu w międzynarodowym handlu i transporcie. Gmina znalazła inwestorów, a rada miasta dała zielone światło  przekształceniom własnosciowym w porcie. Jest więc nadzieja.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PORTU >>> czytaj

BYŁ KIEDYŚ PORT

Nie trzeba tysiącleci ani stuleci .... wystarczy kilka dekad

Posted by Kanał Gliwicki on 20 lutego 2015
..... TO 42 km ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KRAJOBRAZU, ŚLUZ, BAREK I JEDYNE W SWOIM RODZAJU "BEZKOLIZYJNE" SKRZYŻOWANIE KANAŁU I RZEKI - SYFON KŁODNICY, PRZESZŁO SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIE PRACUJĄCE MASZYNY

Text and photo copyright (c) 2006 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated. Zalecana  rozdzielczość - 1024 x 768.
Aktualizacja: wrzesień 2015
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com