MOTORÓWKĄ PO KANALE
z ekipą TVN-u  4.05.2012
Text and photo copyright (c) 2012 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com
www.kanalgliwicki.net