SYFON KŁODNICY
Przekrój syfonu
Kanał i Kłodnica
Wlot - część czynna
Wylot - część czynna
Wlot - część wyłączona
Wylot - część wyłączona
Zasuwa regulacyjna 
Wylot 
Text and photo copyright (c) 2009 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com
Kłodnica za syfonem
Stary Kanał Kłodnicki
Dom śluzowego ...
Przyczółki mostu ... 
www.kanalgliwicki.net