JAZ PAPIERNICZY


Jaz papierniczy

... bliżej

... jeszcze bliżej

Napęd i zasuwa

Ostrzeżenie

Drugi napęd i zasuwa

Napęd ręczny

Zasuwa

Napęd ręczny

Układ zasuw

Kozi Grzbiet

Morawica

Text and photo copyright (c) 2008 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com

www.kanalgliwicki.net