ŚLUZA KŁODNICA


Śluza Kłodnica

.....

.....

.....

Widok z nastawni

... i z dna komory ...

... podczas remontu

Próg

... będzie segment GG

..... 

Segment GG

Zasuwa Stoney'a

Przeciwwaga zasuwy

Detale

Tyle było ...

Pompa

Maszynownia

Przetwornica

Stare, ale ... działa ...

.....


Zdjęcia  wykonane
w latach 2006-2007.


Text and photo copyright (c) 2008 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com

www.kanalgliwicki.net