LOCJA KANAŁU GLIWICKIEGO
    Wydanie z roku 1965


km 0 do 7

km 7 do 11

km 11 do 14

km 14 do 20

km 20 do 27

km 27 do 33

km 33 do 40

km 37 do 41,20
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com

www.kanalgliwicki.net