Z BIEGIEM KANAŁU


Pierwszy tunel

Kozi Grzbiet

Przy skalnej ścianie

Przy skalnej ścianie

Przy skalnej ścianie

Mur oporowy

Pierwszy akwedukt

Pierwszy akwedukt

Koryto akweduktu

Składowisko 

Koryto w skale

Tablica pamiątkowa

Most

Za mostem

Panorama

Drugi akwedukt

Wiatrołomy

Wiatrołomy

Wiatrołomy

Wlot drugiego tunelu

Wylot drugiego tunelu

Ostry zakręt

W stronę papierni

Pozostało ....

... z dawnych lat

Przed zachodem ...

Wylot trzeciego tunelut

Na terenie papierni

Do "odłowu" belek

Koniec kanału
Zdjęcia wykonane
w dniach 12.01
oraz 4.02.2008 r.

Text and photo copyright (c) 2008 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com

www.kanalgliwicki.net