ELEKTROWNIA WODNA PAPIERNI W ŻIMROWICACH


Hydrozespół 

Hydrozespół - fragment

Maszynownia

Turbina

Podzespół

Już nie oryginał

Turbina z bliska


Tabliczka znamionowa

Nieczynny hydrozespół

Oryginał

Jak dawniej

Z bliska

Detal

Detal

Text and photo copyright (c) 2008 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com

www.kanalgliwicki.net