Jeden z cyklu programów TV Katowice - "Kamera tam była" poświęcony był kanałom Gliwickiemu i Kłodnickiemu jako zabytkom techniki i atrakcji turys -
tycznej                   
        
 

KANAŁ GLIWICKI

ŚLUZY
INNE BUDOWLE
KANAŁ KŁODNICKI
MIASTO I KANAŁ
FOTOGALERIA
E-mail
OSTRZEŻENIA POGODOWE


ARCHIWUM
KANAŁ
GLIWICKI
KANAŁ KŁODNICKI
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY DWÓCH KANAŁÓW: WSPÓŁCZESNEGO - GLIWICKIEGO I HISTORYCZNEGO - KŁODNICKIEGO
Śluza Sławięcice
K A N A Ł  G L I W I C K I 
Śluza Dzierżno
maszynownia
Motorówka robocza MR165 w  Nowej Wsi
OD AUTORA

Wybierając się na wycieczkę statkiem po Kanale   Gliwickim nie sądziłem, że stanie się ona początkiem mojego zinteresowania obiektami hydrotechnicznymi. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, niż powiedział przewodnik, poznawałem kanał i jego urządzenia na własną rękę. Przy okazji poznałem wiele osób niegdyś zawodowo związanych z kanałem, czasami pamiętających jeszcze jego  budowę . Wiele się od nich
dowiedziałem. Zrobiłem sporo zdjęć i tak zrodziła się myśl o niniejszej stronie. Nierozerwalnie, i to dosłownie, z Kanałem Gliwickim związana jest historia starego Kanału Kłodnickiego, którego wiele materialnych śladów pozostało do dziś. Czas, przyroda i ludzie zacierają istniejące jeszcze fragmenty. Warto więc zachować je na zdjęciach, a w opisie przybliżyć tym, których ten temat zainteresuje.
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 listopada 2013 r
w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie
ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni,
na rok 2014
 Stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszą:
 - za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:
  • w godzinach od 7.00 do 16.00 —  7,18 zł
  • w godzinach od 16.00 do 7.00 — 14,36 zł
  - za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający:
  • w godzinach od 7.00 do 16.00 — 4,04 zł
  • w godzinach od 16.00 do 7.00 — 8,08 zł
Monitor Polski  poz. 957 z dnia 28.11.2013  

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DRÓG WODNYCH I ŚLUZ.
USTAWA
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)

Art.144. pkt 1. Z uiszczania należności zwolnione są:
  1. łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki (do 15 ton nośności); zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie ze śluz lub pochylni

innymi skrzyżowaniami cieków wodnych realizowanymi za pomocą akweduktów. Przepust syfonowy zbudowany jest z trzech rur betonowych o przekroju 3 m² i długości    ..........  >>>>> czytaj więcej 

ODZIĘKOWANIE
PODZIĘKOWANIE

Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dziękuję za wyrażenie zgody na wykonanie i publikację zdjęć. Byłym oraz obecnym pracownikom śluz za udostępnienie zdjęć i materiałów ze swoich zbiorów prywatnych, a także za cierpliwość w wyjaśnianiu zagadnień technicznych. Dziękuję również administaratorom stron www za wyrażenie  zgody na posłużenie się niektórymi ich zdjęciami.
 
KANAŁ GLIWICKI na facebook        
S T A R Y    K A N A Ł   K ŁO D N I K I
 
Pochylnie Kanału Kłodnickiego
Artur Zbiegieni, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa      
                     
Amand Műhle - co pozostało   po jednym z wielu, istniejących w okolicy Dzierżna młynów wodnych                   
Śluza w Kłodnicy
W pobliżu Blachowni

PRZEPUST SYFONOWY POD KANAŁEM
DLA RZEKI KŁODNICY
 
Pokonując kilka kilometrów z centrum Kędzierzyna możemy dotrzeć do niezwykle ciekawego miejsca jakim jest przepust syfonowy rzeki Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim, potocznie nazywany syfonem Kłodnicy. Przyglądając się tej budowli hydrotechnicznej bardzo często, niesłusznie, kojarzona jest z
 

CIEKAWSZE KANAŁY I ŚLUZY NA ŚWIECIE
                                  LIVE CAMERAS
          Kanał Panamski                    Podnośnia Anderton 
- Kanał Elbląski (Polska)
- Morris Canal (USA)
- Le Canal du Centre (Belgia)
- Gota Canal (Szwecja)
Kanał Weisshuhna (Czechy)
- Pochylnia Ronquieres (Belgia)
- Pochylnia na Jenisieju (Rosja)
- Pochylnia St Louis-Arzviller (Francja)
- Podnośnia Niederfinow (Niemcy)
- Podnośnia Henrichenburg (Niemcy)


 
-Podnośnia Falkirk Wheel (Szkocja)
          -Podnośnia Anderton (Anglia)


Zalecana : rozdzielczość - 1024 x 768, przeglądarka - Mozilla, Firefox, Opera
Text and photo copyright (c) 2006 by Janusz Niemczuk except where clearly indicated
    Aktualizacja: maj 2014
e-mail: kanal.gliwicki@gmail.com
<
Google
Žimrovice, ukryty w lesie, znajduje się niezwykły kanał nazwany imieniem jego pomysłodawcy i budowniczego. Zbudowany w 1891 r
w pełni wykorzystywany był do 1966, a do dziś jego wody napędzają turbinę elektrowni wodnej. >>>>> czytaj więcej 
ŻEGLUGA NA MURRAY
w Australii

Znalezione tu i tam.
Być może ciekawe,
 
Naj... starsze, ... większe i inne naj...

przeczytaj, zobaczMarina LasokiPrzystań rzeczna dla jachtów i łodzi motorowych
http://www.lasoki.eu/home.html
 
 Fotogaleria syfonu KłodnicyOpis tej niezwykłej budowli hydrotechnicznej zamieszczony jest  >>> tutaj 
Kłodnica wraz
z Kanałem Kłodnickim
Jeden z podrozdziałów książki inż. Romana Ingardena (1852-1927)"Rzeki i kanały żeglowne w byłych trzech zaborach i znaczenie ich gospodarcze dla Polski" wydanej w Krakowie w 1922 roku poświęcony jest Kłodnicy i Kanałowi Kłodnickiem  czytaj >>> 


 Opłaty za fracht i śluzy na Kanale Kłodnickim. Kto, za co i ile płacił. Jakie były ulgi, a kto z opłat był zwolniony                               >>>czytaj
 

Zorganizowane z inicjatywy Kongresu Ochrony Zabytków dwa rejsy Kanalem Gliwickim do Pławniowic cieszyły się dużym zainteresowaniem. Celem wycieczki było zwiedzanie starej śluzy Kanału Kłodnickiego i Zespołu Pałacowo Parkowego. Komentarze wypowiadane w trakcie i po wycieczce, zwłaszcza te dotyczące śluzy, skłaniają do refleksji, najczęściej smutnych.             >>>czytaj


Kanał  Gliwicki i Kłodnick na   antenie  TV Katowice 
 
Projekt  modernizacji Kanału    Gliwickiego                 
Holownik parowy "Nadbór"Holownik parowy NADBÓR to jedyny śródlądowy statek parowy w Polsce zachowany w stanie bliskim pierwotnemu     

 
KANAŁ WEISSHUHNA
w Republice Czeskiej


"Gleiwitz - 1925" -  monografia
 

O Kanale Kłodnickim

Oryginalny tekst
Lies im Original

Od Hradca nad Morawicą ( 6 km od Opavy) do zapory wodnej w Kružberku rozciąga się najpiękniejszy odcinek rzeki Morawicy wijącej się w tym miejscu licznymi meandrami. To miejsce bogate w zamki i pałace jest częścią Parku Naturalnego Morawicy. W pobliżu niewielkiej miejscowości 
" Rzeka Murray wraz z jej dopływem rzeką Darling tworzy największe zlewisko kontynentu ustralijskiego.  Od czasów kolonizacji, próbowano wykorzystać jej wody do przewozów. W połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze statki z napędem parowym, co umożliwiło  gwałtowny rozwój ....." 
Powyższy cytat jest wstępem do  wspaniałej prezentacji zdjęć statków pływających po tej australijskiej rzece na południu kontynentu. Każde zdjęcie opatrzone jest opisem statku wraz danymi technicznymi. W tej chwili są to jednostki dla nas niemal egzotyczne, ale pamiętać należy, że boczno i tylnokołowce pływały również po naszych rzekach. Bezpośrednio po II wojnie stanowiły trzon floty pływającej po Odrze.  >>>>> czytaj i zobacz więcej 

O Kanale  Gliwickim na           antenie Radia Opole  >>> słuchaj
Fotorelacja z rejsu po Kanale  Kędzierzyńskim
>>>>> TUTAJ <<<<<  
 


Locja Kanału GliwickiegoLocja Kanału Gliwickiego z roku 1965 ma bardziej wartość historyczną, nie mniej jednak warta jest zobaczenia.
Moje You Tube

   Na You Tube można znaleźć  filmiki obrazujące wspomniane   na stronie tematy i  obiekty.


 
 
Kanał Gliwicki
Drogi wodne, kanały żeglugowe
Obiekty hydrotechniczne
Moje filmy

ŻEGLUGA PASAŻERSKA NA KANALE GLIWICKIM, KĘDZIERZYŃSKIM I ODRZE W KOŹLU -  SEZON ŻEGLUGOWY 2014

Statek "Silesia" (wcześniej"The Bluecity Queen" - fotorelacja z uroczystości zmiany nazwy), którego armatorem jest firma "Canal-Trans", już kolejny sezon zapewni obsługę rejsów wycieczkowych po Odrze i Kanale Gliwickim. O statku, ofercie i trasach rejsów przeczytać można na stronie internetowej www.rejsykozle.pl. Rejsy ogólnodostępne odbywają się w niedziele i święta z przystani przy nabrzeżu stoczni "Damen" w Kedzierzynie-Koźle przy ulicy Stoczniowców 2.

 
Zobacz lokalizację przystani oraz  trasy i godziny rejsów. W sprawie rejsów wycieczkowych proszę kontaktować się przez e-mail lub telefonicznie.
 

    

ŚLUZY KANAŁU KŁODNICKIEGO
ZBIÓR PRAW DLA PAŃSTW KRÓLESTWA PRUSKIEGO 1864 ROK
REFLEKSJE PO REJSACH DO PŁAWNIOWICKIEJ ŚLUZY
i nie tylkoDZIERŻNO MAŁE I DUŻE - ALIMENTACJA WÓD KANAŁU
Archiwalia

Z wizytą w Koźlu - "Pływadła 2012" - fotogaleria
Motorówką po Kanale Gliwickim - fotogaleria

"Major Sucharski" (dawniej "Młoda Gwardia") - statek Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z wizytą w gliwickim porcieMARINA GLIWICE
 
  
    Pierwszym krokiem do przybliżenia mieszkańcom miasta i aglomeracji Kanału Gliwickiego, jako atrakcji turystycznej, było otwarcie w 2012 roku Mariny Gliwice. Można z niej wyruszyć w krótką wodną podróż np. do Pławniowic czy Dzierżna lub dłuższą m.in. do portów w Koźlu, Brzegu, Wrocławiu.
Trzeci rok działalności Marina Gliwice rozpoczyna ze znacznie powiększoną ilością jednostek pływających. Na szczególna uwagę zasługuje 12 metrowy galar "Samba"STOWARZYSZENIE MARIN ODRZAŃSKICH

    W dniu 12.02.2013 na zebraniu założycielskim w Brzegu powstało Stowarzyszenie Marin Odrzańskich, zrzeszające porty turystyczne i przystanie żeglarskie położone na Górnej Odrze (skanalizowanej) i Kanale Gliwickim. Właściciele i zarządcy marin postanowili połączyć siły aby skuteczniej wpływać na politykę dotycząca gospodarowania wodami powierzchniowymi oraz zarządzaniem infrastrukturą dróg wodnych. Wspólnie łatwiej jest też opracować atrakcyjną ofertę turystyczną, gwarantującą odpowiedni poziom usług świadczonych przez zrzeszone w stowarzyszeniu przystanie. Inauguracyjną imprezą organizowaną przez nowo powstałe Stowarzyszenie będzie "Flis szlakiem marin Odry skanalizowanej" na trasie Gliwice - Koźle - Krapkowice - Opole - Brzeg - Oława - Wrocław - Uraz, planowany w dniach 28.04 - 5.05.2013. Prezesem Stowarzyszenia Marin Odrzańskich jest Bogdan Balawender - właściciel mariny "Lasoki" w Kędzierzynie-Koźlu a siedzibą jest Ścinawa Polska k/Oławy.
 TURYSTYKA WODNA
 Odsłonięto śluzę XVIII Kanału Kłodnickiego. Można by się cieszyć z jej odsłonięcia gdyby celem tego działania było przywrócenie jej pierwotnej świetności, zachowanie i wyeksponowanie, jako zabytku budownictwa hydrotechnicznego, niewątpliwie wysokiej klasy. Jej los został przesądzony i w grudniu 2013 roku została wyburzona. Czy  można było temu zapobiec? Zobacz pozostałe zachowane fragmenty śluz dawnego kanału      
                                               <<<<< czytaj i zobacz więcej

 
Możliwość prowadzenia ciągłej żeglugi, niezależnie od występowania okresów suszy bądź wzmożonych opadów deszczu, zapewnić miały dwa zbiorniki wodne: Dzierżno Małe i Dzierżno Duże. Jak Drama zasiłała swoimi wodami Kanał Gliwicki kiedyś? Układ jazów umożliwiających podział przepływu wód Dramy.
Interesujących informacji o planach i czasie realizacji zbiornika Dzierżno Duże dostarcza mało znany plan sytuacyjny
                                               <<<<< czytaj i zobacz więcej

 


OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE

 
symbole, znaczenie, wygląd